ข่าวและกิจกรรม


KINN ร่วมงาน ARM Connext Retail Beyond 2020

KINN ร่วมงาน ARM Connext Retail Beyond 2020

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา คุณหลี - ศิริพร อริยพุทธรัตน์ (ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คินน์ เวิลด์ไวด์ จำกัด) ได้รับเกียรติร่วมงาน ARM Connext Retail Beyond 2020 โดยคุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ (ประธานคณะกรรมการ Advance Retail Management), คุณสยาม โชคสว่างวงศ์ (รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพีออลล์) ให้ความสนับสนุนและเยือนชมบู๊ท นวัตกรรมอาหารเสริม คินน์ ถือเป็นงานรวมพันธมิตรด้าน Innovative ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์
#KINN_Biopharma
 
ประมวลภาพ