ข่าวและกิจกรรม


KINN สุดภูมิใจคว้ารางวัล ASEAN AWARD 2018

KINN สุดภูมิใจคว้ารางวัล ASEAN AWARD 2018

เมือวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา บริษัท คินน์ เวิลด์ไวด์ จำกัด ได้รับเกียรติจากสภาเครือข่ายอาเซียนแห่งประเทศไทย เชิญให้เข้ารับรางวัล Asean Award 2018 ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติคุณสำหรับแบรนด์ผลิตภัณฑ์ดีเด่น และนักพัฒนาระดับสูงแห่งประชาคมอาเซียน ประจำปี 2561 จากท่านพลเอก จิตต์ศักดิ์ เจริญสมบัติ - ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่งงานนี้จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถ.วิภาวดี-รังสิต โดยนับว่าเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จในก้าวแรกที่ดีของคินน์ ที่จะทำให้บริษัทฯ มุ่งมั่นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องต่อไป.
ประมวลภาพ