ผลลัพธ์จากผู้ใช้


ดร.สรณ์  จงศรีจันทร์

ดร.สรณ์ จงศรีจันทร์

ดร.สรณ์  จงศรีจันทร์ คณบดีกิตติมศักดิ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา, นักกลยุทธด้านการบริหารจัดการแบรนด์ และการตลาดแบบบูรณาการณ์, ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การบริหารจัดการแบรนด์ ให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม, อาจารย์พิเศษภาควิชาการบริหารจัดการแบรนด์ ในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ

"หลังจากที่ได้รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารKINN มาหลายเดือนแล้ว ผมรู้สึกว่าตัวเองมีพลังมากขึ้น ไม่เหนื่อยหรืออ่อนเพลียง่ายเหมือนสมัยก่อนครับ"*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล