ผลลัพธ์จากผู้ใช้


คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์

คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)

"ทานแล้วดีนะ ดีมากเลยครับ ไม่เหนื่อยเลย"  
*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล