ผลลัพธ์จากผู้ใช้


รศ.ดร.เสรี  วงษ์มณฑา

รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา

ผู้อำนวยการโครงการนิเทศศาสตร์ มหาบัณฑิต  -  ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตพิธีกรรายการวิทยุโทรทัศน์หลายรายการ

“อาหารเสริมถั่งเช่าแท้ KINN อาจารย์ทานแล้ว เห็นผลเร็ว และชัดเจน คือ ไม่ค่อยเหนื่อยง่าย เหมือนสมัยก่อน  และหลับสนิท ทำให้มีพลัง ทำรายการต่าง ๆ ได้อย่างมั่นใจ”*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล