ข่าวและกิจกรรม


BETA GLUCAN คืออะไร?

BETA GLUCAN คืออะไร?

เบต้ากลูแคน คือ สารประเภทคาร์โบไฮเดรต ที่สกัดได้จากสารตั้งต้น ชนิดต่างๆ 
เช่น จากยีสต์ขนมปัง, บริวเวอร์ยีสต์ , เห็ดชิตาเกะ, เห็ดหลินจือ, เห็ดไมตาเกะ , แบคทีเรีย, สาหร่าย, รำข้าวสาลี หรือจากรำข้าวโอ๊ต เป็นต้น  (แต่ไม่พบในสัตว์)

เบต้ากลูแคน  เป็นสารประกอบคาร์โบไฮเดรตประเภทโพลีเมอร์ 
ประกอบด้วยโมเลกุลของน้ำตาลกลูโคสมาเรียงต่อกันในลักษณะต่างกัน ด้วยพันธะ β-1,3; β-1,4 หรือ β-1,6  โดยขึ้นอยู่กับสารตั้งต้นแต่ละชนิด

ดังนั้น  คำว่า เบต้ากลูแคน  จึงเป็นคำเรียกรวมของสารประเภทนี้  เนื่องจากโครงสร้างที่ต่างกันจึงทำให้มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปด้วย  ในการนำไปใช้เราจึงต้องทราบว่า เบต้ากลูแคน  (betaglucan) นั้นมาจากสารตั้งต้นชนิดใด

เบต้ากลูแคนมีคุณประโยชน์อย่างไร?
1. ลดอัตราการเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวาน   และ  โรคหัวใจ
2.
กระตุ้นเซลล์ภูมิคุ้มกันในทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
    
และปรับระดับการทำงานของเซลล์ภูมิคุ้มกันในร่างกาย เรื่องภูมิแพ้ถือว่าเห็นผลชัดมากๆ
3. มีการนำเอาเบต้ากลูแคนมาใช้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งผิวหนัง ในต่างประเทศและพบว่าจำนวนเซลล์มะเร็งลดลงเมื่อได้รับเบต้ากลูแคน
4. กระตุ้นให้แผลหายเร็ว โดยจะไปเพิ่มประสิทธิภาพของการเพิ่ม collagen ให้กับบริเวณเนื้อเยื่อที่เป็นแผล
5. ปรับการทำงานของภูมิต้านทานที่ผิดปกติ เช่น ภูมิแพ้

ที่มาข้อมูล  :  ศาสตราจารย์ ดร.นพ. วิจิตร บุณยะโหตระ
(ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล ตามสภาพของร่างกาย ผิวหนัง และชนิดของโรค)


เบต้ากลูแคนมีกี่ชนิด  แต่ละชนิดมีความแตกต่างกันอย่างไร
เบต้ากลูแคน แบ่งออกเป็น  3  ชนิด ได้แก่
1.  เบต้ากลูแคนจากแบคทีเรีย หรือ สาหร่าย   จะมีโครงสร้างที่เป็นสายยาวเชื่อมกันด้วย
             β-1,3 อย่างเดียว
2.  เบต้ากลูแคนจากรา, เห็ด หรือ ยีสต์   จะมีโครงสร้างที่เป็นสายหลักที่เชื่อมกันด้วย
            β-1,3 และสาย แขนงที่เชื่อมกันด้วย β-1,6
3.  เบต้ากลูแคนจากธัญพืช เช่น ข้าวโอ๊ต หรือ ข้าวบาร์เลย์   จะมีโครงสร้างที่เป็นสาย
             หลักที่เชื่อมกันด้วย β-1,4และสายแขนงที่เชื่อมกันด้วย β-1,3
ที่มาข้อมูล :  หนังสือ “เบต้ากลูแคน: ความจริงที่ต้องรู้” โดยดร.วิทยา กดุมภะ  (สำนักพิมพ์เพชรประกาย 2555)
 
 ทำไมต้องเบต้ากลูแคนแบรนด์คินน์?
KINN
ใส่ใจในคุณภาพสินค้าเป็นอันดับหนึ่ง

 บริษัท คินน์ เวิลด์ไวด์ จำกัด เราได้คัดเลือกสายพันธ์เบต้ากลูแคน ที่มีชื่ิิอว่า  “Aureobasidium Pullulans” หรือเรียกว่า เบต้ากลูแคน สายพันธ์ยีสดำ ซึ่งถือว่าเป็นสายพันธ์ที่ดีที่สุด คงคุณค่าสารอาหารมากที่สุด และนำมาพัฒนา ค้นคว้า และวิจัย เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร KINN Betaglucan + Cordycep  มีคุณภาพเหนือกว่าแบรนด์อื่นๆ

►KINN พัฒนาและค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับจุลินทรีย์ โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านด้วยเทคโนโลยี ที่ทันสมัย พร้อม เครื่องมือ เครื่องจักรสำหรับการผลิต และ การแบ่งบรรจุที่ได้มาตรฐาน ผ่านการตรวจสอบ และ รับรอง โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา”, “GMP กฏหมาย”, และโดย “สถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย“