ข่าวและกิจกรรม


ถั่งเช่า คืออะไร?

ถั่งเช่า คืออะไร?

ถั่งเช่า (CORDYCEPS)

ถั่งเช่า เกิดจากเชื้อรากินแมลง

สายพันธุ์ ASCOMYCETES ซึ่งเป็นสปอร์เชื้อราแมลงสกุล CORDYCEPS เป็นเชื้อราชนิดที่ต้องอาศัยการเจริญเติบโตจากตัวอ่อนของผีเสื้อกลางคืน (ตัวหนอนผีเสื้อค้างคาว หรือ ผีเสื้อหัวกะโหลก)  สปอร์เชื้อราจะตกลงบนตัวแมลง หรือแมลงอาจกินอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อราเข้าไป  เส้นใยของรา จะฝังตัวเข้าสู่อวัยวะภายในและเจริญเติบโตด้วยการกินอาหารจากตัวแมลงจนแมลงตาย
จากนั้น ราปรสิตจะเติบโตอย่างรวดเร็ว จนสามารถรวมตัวกันเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ เรียกว่า ดอกเห็ดเข้าแทนที่ตัวแมลง ทำให้เกิดเป็นเห็ดที่มีสารออกฤทธิ์ทางยา  โดยเป็นที่รู้จักกันมายาวนานว่าเป็นเห็ดสมุนไพรที่ใช้รักษาโรคมานับพันปี  มีบันทึกทางการแพทย์ทิเบต ว่าถูกใช้เป็นยาชูกำลัง ยาบำรุงกำลัง และสามารถต้านการทำงานของเซลมะเร็งได้ (Winkler, 2008)

ที่มาข้อมูล :  เคหการเกษตร Cordyceps Mushroom Cultivation, Li et al.(2006), Cordyceps(Fr.) Link 
 

ถั่งเช่ามีคุณประโยชน์อย่างไร?
1.ช่วยป้องกันมะเร็ง และลดอัตราการเสี่ยงของการเกิดมะเร็ง มีสารโพลีแซคคาไรด์ (Polysaccharide)
2.ช่วยปรับสมดุลของระบบภูมิคุ้มกัน ของผู้ที่มีอาการภูมแพ้ หอบหืด เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของปอด ลดอาการอักเสบของเยื่อบุโพรงจมูก เยื่อบุผนังหลอดลม ทำให้ผนังหลอดลมคลายตัว หายใจได้สะดวก ช่วยลดอาการไอจากภาวะหลอดลมตีบ
3. ช่วยให้หลอดเลือดขยายตัว ทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มปริมาณเลือดที่เข้าไปหล่อเลี้ยงหัวใจและปอด ส่งผลให้เพิ่มระดับออกซิเจนในเส้นเลือดมากขึ้น
4. ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ เพิ่มจำนวนอสุจิให้แข็งแรงมากขึ้น เพิ่มพลังทางเพศ ช่วยขับสารคัดหลั่งออกจากร่างการได้เป็นอย่างดี
5. ช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิตอวัยวะส่วนปลายทั้งหมด เช่น แขน ขา สมอง ต่อมลูกหมาก