ผลลัพธ์จากผู้ใช้


รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา

ผู้อำนวยการโครงการนิเทศศาสตร์ มหาบัณฑิต - ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตพิธีกรรายการวิทยุโทรทัศน์หลายรายการ

อ่านต่อ

คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)

อ่านต่อ

คุณหญิง ดร.สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์

คุณหญิง ดร.สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ถึงงานจะยุ่ง แต่ไม่เคยละเลยสุขภาพ

อ่านต่อ

คุณสุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม - เจ้าของท่ามหาราชแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา

คุณสุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม - เจ้าของท่ามหาราชแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา

อ่านต่อ

รองศาสตราจารย์ มานพ พงศทัต ศาสตรภิชาน - สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

รองศาสตราจารย์ มานพ พงศทัต ศาสตรภิชาน - สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

อ่านต่อ

ดร.สรณ์ จงศรีจันทร์

คณบดีกิตติมศักดิ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, นักกลยุทธด้านการบริหารจัดการแบรนด์ และการตลาดแบบบูรณาการณ์, ปรึกษาด้านกลยุทธ์การบริหารจัดการแบรนด์, อาจารย์พิเศษภาควิชาการบริหารจัดการแบรนด์ ในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ

อ่านต่อ

แสดง 1 - 6 จาก 64 รายการ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11