เกี่ยวกับเรา


ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

 
          บริษัท คินน์ เวิลด์ไวด์ จำกัด ได้ถือกำเนิดมาจาก บริษัท ไฮกริม เมดิเทรด จำกัด  ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี  2535 โดยดำเนินธุรกิจให้บริการขายส่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ อันประกอบด้วย ยารักษาโรคทั่วไป วิตามิน อาหารเสริมสุขภาพ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยมีฐานกลุ่มลูกค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

         ปี 2555 จัดตั้งบริษัท คินน์ เวิลด์ ไวด์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นตลาดสุขภาพเป็นหลัก  โดยใช้จุดแข็งในเรื่องการตลาดออนไลน์ และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการช่วยจัดการและบริหารองค์กร เพื่อพัฒนาให้เป็นระบบ International Standard รองรับการนำสินค้าออกสู่ตลาดโลก

      บริษัท คินน์ เวิลด์ไวด์ จำกัด มีการพัฒนาเพื่อกำหนดมาตรฐาน ในการ ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพครบทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตอย่างเข้มงวด เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพสูง และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร KINN มีคุณภาพเหนือกว่าแบรนด์ อื่น ๆ

          KINN พัฒนาและค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับจุลินทรีย์ โดยผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน ด้วยเทคโนโลยี ที่ทันสมัย พร้อม เครื่องมือ เครื่องจักรสำหรับการผลิต และ การแบ่งบรรจุที่ได้มาตรฐาน ผ่านการตรวจสอบ และ รับรอง โดย “สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา”, “GMP กฏหมาย”, และโดย “สถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย"

KINN ใส่ใจในคุณภาพสินค้าเป็นอันดับหนึ่ง

ภารกิจของ KINN

          เรามุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ตลอดจนศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาเป็นข้อมูลใน การพัฒนาคุณภาพสินค้า และ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ โดยมุ่งเน้นความพึงพอใจของผู้บริโภคเป็นสำคัญ

วิสัยทัศน์ KINN

       ผู้นำในธุรกิจสารชีวายุวัฒนะ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Bio Longevity) สำหรับกลุ่มผู้รักใส่ใจสุขภาพ ทุกเพศ ทุกวัย เพราะเราเชื่อมั่นว่า ชีวิตที่สมบูรณ์อย่างยั่งยืน เริ่มจากการมีสุขภาพที่แข็งแรง และ สมบูรณ์อย่างแท้จริง