ข่าวและกิจกรรม


ธุรกิจ Supplements พึ่งพานวัตกรรมสู่ยุค Silver Economy

ธุรกิจ Supplements พึ่งพานวัตกรรมสู่ยุค Silver Economy

Supplements หรือธุรกิจเสริมอาหาร เป็นธุรกิจที่เติบโตสวนทางกับสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของไทย เพราะได้รับปัจจัยบวกจากกระแสใส่ใจสุขภาพและความงามของผู้บริโภคชาวไทยทุกเพศทุกวัยมาเป็นเกราะป้องกัน โดย Social Media กลายเป็นแหล่งข้อมูลที่ทรงอิทธิพล ประหนึ่งเวทีประลองยุทธ์ของแบรนด์ต่าง ๆ ที่ต้องสร้างผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์มากที่สุด ไม่เพียงเท่านั้น ยังต้องใช้นวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อรองรับกับ Aging Society (สังคมผู้สูงอายุ) ที่นับเป็นการก้าวสู่ยุค Silver Economy (เศรษฐกิจผู้สูงวัย) นั่นเอง
 

อ่านเพิ่มเติมได้ที่    https://techsauce.co/exec-insight/supplements-silver-economy-kin/