วีดิโอ


แม้ปัญหาคอเลสเตอรอลสะสมมานาน คินน์นัตโตะก็ยังเอาอยู่!

484 views | 20 Aug 2019
คุณอัญชุลี พรเลิศพิทยากุล กรรมการบริหาร บริษัท ไทยรวมยนต์ เทรดดิ้ง จำกัด
ให้เกียรติสัมภาษณ์ถึงความประทับใจ และผลลัพธ์ที่ได้หลังจากรับประทานคินน์ นัตโตะ

*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
#ไขมันในเลือดสูง  #คอเลสเตอรอลสูง  #ไตรกลีเซอไรด์สูง  #เสี่ยงโรคหัวใจขาดเลือด
#เสี่ยงอัมพฤกษ์อัมพาต  #เลือดไหลเวียนไม่สะดวก  #ความดันในเลือดสูง