ข่าวและกิจกรรม


Stay Home For Everyone!

Stay Home For Everyone!

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 กับสถิติของยอดผู้ป่วยสะสมรายวันในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ทำให้หลายหน่วยงาน ทั้งองค์กร บริษัท ร้านค้า รวมถึงสถานบริการต่างปิดทำการชั่วคราว และให้พนักงาน work from home เหล่าดาราศิลปินนักร้อง นักแสดง ต่างออกมาช่วยรณรงค์แคมเปญ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ทั้งยังร่วมบริจาคเงินส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลที่กำลังขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์อยู่ในขณะนี้ 
นอกจากนี้แล้ว ยังมีกลุ่มจิตอาสาทำอาหารฟรีแจกจ่ายให้แก่บุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการต้องหยุดงาน ขาดรายได้ หรือตกงานในช่วงภาวะนี้ด้วย ความมีน้ำใจที่ดี ความเอื้ออารีย์ต่อเพื่อนมนุษย์ของคนไทย คงเป็นสิ่งดีงามอย่างหนึ่งที่ไวรัสโคโรน่าไม่สามารถทำลายได้
แล้วคุณล่ะ วันนี้รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมแล้วหรือยัง Stay home for everyone ทำได้ ไม่ยาก!


 
ด้วยความปรารถนาดีจาก :  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบรนด์คินน (KINN)

--------------------------------------------------------------------------------------